was successfully added to your cart.

Natura duszy

By 7 lipca 2015 Grudzień 15th, 2015 Przypowieści
natura duszy

Pewien król idzie do lasu do sławnego risziego.

– Powiedz mi, jaka jest natura Duszy („Ja”)? – pyta

Starzec patrzy na niego i milczy.

Król powtarza pytanie. Riszi milczy. Król pyta jeszcze raz, ale mędrzec nadal nic nie mówi.

Król wścieka się i krzyczy.

– Pytam a ty nie odpowiadasz!

Odpowiedziałem ci trzy razy, ale ty nie słuchasz – mówi spokojnie riszi.

Leave a Reply