Skip to main content
pasja isnienia

Nader często porównuję drogę rozwoju poprzez jogę do podążania za swoją pasją. Prawdziwy pasjonat oddaje się swojemu zajęciu bez reszty, totalnie. Doskonali sztukę w której się specjalizuje, poznaje jej warsztat, pogłębia wiedzę na jej temat, cieszy się z jej efektów, lecz przede wszystkim zatapia się w samej realizacji pasji. O takim człowieku mówi się, że zapomina o bożym świecie.

Droga jogi

Droga jogi jest właśnie drogą takiej pasji. W tradycji jogi wyróżniono cztery ścieżki: Karma jogę – jogę działania, Dźniana jogę – jogę poznania, Bhakti jogę – jogę miłości i oddania, Radża jogę – jogę królewską. Odnoszą się one do czterech aspektów życia człowieka: działania, rozumu, uczuć i świadomości istnienia. Ostatnia z nich jest ścieżką szczególną, najwyższą formą jogi, odnosi się bowiem do podstawy naszej egzystencji – życia jako takiego. Inne odnoszą się to konkretnych form naszego bycia w świecie.

Radża joga, poprzez oczyszczanie świadomości dzięki rozwijaniu uważności i skupienia, prowadzi do stanu, w którym żadne wyobrażenia nie są rzutowane na to co postrzegamy. Pojawia się stan jedności, w którym jesteśmy zatopieni w istnieniu. Podobnie jak pasjonat zatapia się w swojej pasji zapominając o sobie, tak jogin zatapia się w życiu zapominając o sobie.

Pasja ćwiczeń jogi

Joga królewska oferuje wiele technik prowadzących do jej celu. Pośród niech znajdujemy cześć obejmującą ćwiczenia hatha-jogi, a w nich pozycje jogi (asana) i ćwiczenia oddechowe (pranajama).

W tym kontekście cele ćwiczenia sekwencji asan i pranajamy wychodzą poza poprawę kondycji i zdrowia ciała oraz dobrostanu psychicznego. Sesja jogi, podczas której świadomie zanurzamy się w  doświadczeniu ciała i oddechu, staje się okazją do zapomnienia o sobie i zatopienia się w teraźniejszości. Tu bez wątpienia pomocna jest praktyka stałych sekwencji ćwiczeń, nie wymagających od praktykującego coraz to nowych wyzwań.

Ludzie znajdują sobie różne pasje. Wszystkie one, dzięki zaangażowaniu, oddaniu i poświęceniu nadają sens ich życiu. Joga jest pasją, w której samo życie staje się pasją.

Leave a Reply

X
X