Skip to main content

Piotr Künstler

Jestem nauczycielem jogi stopnia Introductory II wydanym przez Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute. Praktykuję od 1988 roku, a jogę Iyengara od 1997. Uczyć jogi zacząłem w 2001, a od 2004 prowadzę własną Pracownię Jogi – Yogamudra. Z wykształcenia jestem doktorem nauk biologicznych.

Pierwsze kroki na ścieżce jogi stawiałem pod kierunkiem Mirka Toczki w tradycji przekazywanej od Leona Cyborana. Jogę Iyengara poznałem w akdemii Sławka Bubicza głównie dzięki Adamowi Bielewiczowi, Grzegorzowi Nieścierowi i Leszkowi Kawie. Zainspirowany przekazem i postacią BKS Iyengara poświęciłem życie praktyce i uczeniu jogi. Ukończyłem pierwszą edycję kursu nauczycielskiego organizowaną przez PSJI pod kierunkiem Jurka Jaguckiego. Regularnie biorę udział w warsztatach doskonalących z doświadczonymi nauczycielami: Faeq Birią, Lois Steinberg, Rittą Keller, Gabrielą Gubillaro. Od 2005 roku praktykuję również medytację w tradycji buddyzmu zen.

Jestem przekonany, że u podstawy naszej egzystencji leży poszukiwanie i realizacja własnego potencjału. Kroczenie własną ścieżką gwarantuje nam pełnię życia w zgodzie z sobą i w poczuciu szczęścia. Wiedziony tym przekonaniem, jeszcze w czasach licealnych, a więc ponad 20 lat temu rozpocząłem praktykę hatha-jogi. Odkryłem wtedy starożytną metodę stworzoną właśnie dla odkrycia siebie. Narzędzie, które w niezwykły sposób wysubtelnia ciało i zmysły, harmonizuje nasze życie, pozwalając kroczyć w poczuciu całkowitego zintegrowania i spełnienia. Najważniejsze, że jest to metoda dająca niezwykle szybkie efekty. Na swojej drodze spotkałem wielu nauczycieli i różne metody praktyki. Odnalazłem też metodę stworzoną przez BKS Iengara. I choć nie spotkałem mistrza osobiście, praktykowałem u wielu nauczycieli, którzy z pełnym zaangażowaniem przekazywali i rozwijali jego doświadczenia. Od kilkunastu lat praktykuję regularnie jogę wg tej metody i wciąż korzystam z niezwykłych, ale i zwykłych : ) efektów jakie przynosi.

Od kilkunastu lat dzielę się moim doświadczeniem z innymi joginami prowadząc regularne sesje jogi. Życie moje wypełniają także inne pasje. Ponad dziesięć lat zajmowałem się intensywnie studiami z zakresu biologii. Moją pasją była botanika, ekologia i geografia roślin, czyli wszystko co związane z otaczającą nas roślinnością, przyrodą. Studia te zakończyłem obroną pracy doktorskiej. Wtedy to zdecydowałem poświęcić się całkowicie praktyce jogi i przekazywaniu tej metody życia innym. Wiedząc, że uczenie jogi jest przede wszystkim przekazywaniem osobistego doświadczenia, nieustannie doskonalę własną praktykę i weryfikuję ją u pod okiem najlepszych nauczycieli. Doskonalę również swoje umiejętności uczenia, biorąc udział w kursach i warsztatach nauczycielskich. W lipcu 2005 uzyskałem stopień nauczycielski Introductory II od Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara przyznawany za zgodą Śri B.K.S. Iyengara i Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute w Punie (Indie).

W październiku 2005 wraz z ukochaną żoną Olą otworzyliśmy własne miejsce – Pracownię Jogi Yogamudra, w której można brać udział w codziennych sesjach jogi, a także organizujemy warsztaty z jogą w pięknych miejscach w Polsce i za granicą.