Skip to main content

Joga bardziej duchowa

Autor: 30 czerwca 201517 maja, 2016Ścieżka Jogi

Czy  dźapa* lub odprawianie homy** albo pudży*** są praktykami bardziej duchowymi niż ćwiczenia sekwencji asan? Tak mogłoby się wydawać. W końcu rytuały oferują nam szczególną atmosferę i aurę wyjątkowości, a ćwiczenia pozycji – często pot i łzy, czyli to co spotykamy na co dzień.

Oczywiście atmosfera wyjątkowości jest tym co nas zachwyca, a zachwyt ten przez jakiś czas motywuje nas do pracy nad sobą. Jednak właściwości umysłu sprawiają, że nawet najświętsza rzecz powszednieje i przestaje zachwycać. Wtedy  również  duchowy rytuał może zmienić się w rutynę.

Z drugiej strony prozaiczne czynności, jak sprzątnie, gotowanie, czy płacenie miesięcznych rachunków mogą stać się okazją do głębokiej praktyki duchowej. Napisano o tym już tysiące, a może miliony stron. Szczerze mówiąc, chyba wszystkie książki spisane przez duchowych mistrzów tego świata właśnie o tym traktują.

W tradycji jogi mówi się o 3 wielkich ścieżkach, które zawierają wszystkie sposoby dążenia ku jedności : Karmamarga – ścieżka działania, Dżnianmarga – ścieżka poznania i Bhaktimarga – ścieżka ofiarowania.  W nich właśnie zawierają się wszystkie niezliczone formy praktyki jogi. Nie jest zatem ważne czy praktykujesz jogę bardziej „fizyczną” czy bardziej „duchową. Ważne są intencja i nastawienie, z jakimi praktykujesz. To one dają Ci zapał niezbędny do wytrwania. One pozwolą Ci odnaleźć w każdej czynności głębię istnienia.

*Dźapa – powtarzanie świętego imienia lub świętej formuły (mantra) jako forma medytacji. Powtarzanie to może się odbywać werbalnie lub w myślach. Można do tego celu wziąć jakiekolwiek imię boga lub daną przez guru mantrę.
**Homa – w czasach wedyjskich składanie ofiary ogniowi, który zapalano wedle wskazań świętych pism. Homa jest rytuałem wewnętrznego oczyszczenia, na którego zakończenie modlący się przynosi bóstwu ofiarę w formie swych myśli, słów i czynów.
***Pudźa (wielbienie, ofiara, szacunek) – hinduistyczny obrzęd religijny, podczas którego składa się bóstwu ofiarę. Przedmiotem ofiary mogą być owoce, kwiaty, ghi; palone są również kadzidła.