Skip to main content

Dualizm ciała i ducha, ziemi i człowieka.

Autor: 12 stycznia 201231 grudnia, 2015Mądrość świata, Ścieżka Jogi

Jakiś czas temu natrafiłem w książce ojca Wiligisa Jeagera OSB  „O miłości” na ciekawy fragment:

„Odkrycie i docenienie kobiecości w naszych czasach jest powrotem do tego, co od dawna zapomniane. Kobiecy archetyp, matka wszelkiego życia, rządzi zbiorową nieświadomością. Archetyp ten jest zakotwiczony w najgłębszych warstwach duszy nie tylko kobiety. Lecz także i mężczyzny. Wyłącznie męski obraz Boga, lęk mężczyzny i lęk Kościoła katolickiego przed kobietą wskazują na wyparcie animy i tym samym wyparcie elementów żeńskich w mężczyźnie, a także w społeczeństwie. To wielka ignorancja i naruszenie wewnętrznej struktury świata oraz zanegowanie zasad ewolucji.
[…] Razem z kobietą i pierwiastkiem żeńskim również przyroda i ciało zostały zdeprecjonowane przez patriarchalnego ducha. Dlatego ludzie którzy poświęcili się Bogu, długo uważali, że ciało jest przeszkodą na drodze rozwoju duchowego. Starali stłumić potrzeby ciała, nawet umartwiając się, żeby nie przeszkadzało ono w transformacji świadomości. Duch i ciało traktowane były przez długi czas jak wrodzy sobie bracia. […] Jednak umartwianie ciała udawało się i udaje niezwykle rzadko. Ciało broni się przeciwko temu mści i rewanżuje. Dzisiaj wielu ludzi żyje w dysharmonii ciała i ducha. Współczesna duchowość szanuje ciało jako przyjaciela i sprzymierzeńca, traktuje je z szacunkiem i troską. […]”

W słowach tych Jeager ostro i precyzyjnie zarysowuje kondycję w jakiej znajduje się ludzkość. Opozycja ciał i ducha, ziemi i człowieka rysuje się w naszych czasach bardzo wyraźnie.  Świadomość zdominowana przez aspekt męski przewodzi w działaniu i okiełznywaniu ciała i ziemi. Wiek XX zdawał się być jak do tej pory apogeum działania siły męskiej.

Rysuje się jednak wyraźnie coraz silniejsza, szczególnie w ostatnich czasach równoważąca przeciwwaga aspektu żeńskiego. Jej wyrazem jest wzrastanie ruchów ekologicznych promujących działania na rzecz ochrony, wzmacniania ziemi oraz wzrastanie świadomości zdrowego życia zgodnego z naturą. Jej wyrazem jest coraz większa potrzeba rozwoju świadomości realizowana na drodze rozmaitych ścieżek rozwoju duchowego.

Rozwój duchowy człowieka wyraża się w osiągnięciu harmonii przeciwieństw, zrównoważeniu pierwiastka żeńskiego i męskiego. Co ciekawe proces ten jest również wpisany w ścieżkę jogi. Czy zdajemy sobie sprawę, że rozpoczynając ćwiczenie pozycji jogi wchodzimy w proces równoważenia?
cdn…