Skip to main content

Joga w domu – Równoważenie.

Autor: 19 sierpnia 20115 stycznia, 2016Wskazówki

Śri BKS Iyengar powiedział: „Hatha-joga jest sposobem urzeczywistnienia duchowych możliwości i połączenia z najwyższą duszą na drodze rygorystycznej dyscypliny oraz równoważenia słonecznej i księżycowej energii.” W tych słowach mistrz wskazuje na najważniejszy element praktyki – równoważenie przeciwieństw. Księżyc i słońce są symbolicznymi przejawami przeciwieństw, których doświadczenie jest immanentną cechą każdej chwili naszego życia. Nawet jeśli nie czujesz czym są energia księżycowa i słoneczna, gdy przyjrzysz się uważnie pozycjom jogi, owe przeciwieństwa odnajdziesz dosłownie wszędzie.

Aktywny – pasywny – niektóre pozycje wymagają ogromnego wysiłku i aktywności (np. pozycje stojące), inne są całkiem pasywne (pozycje relaksowe).

Prostowanie – zginanie – w niektórych pozycjach zginasz, w innych prostujesz konkretne stawy.

Rozciąganie – napinanie – pozycje mogą wymagać napięcia mięśnia lub jego rozluźnienia i rozciągnięcia.

Już w samych nazwach asan odnajdziesz dużo sugestii, np. urdhva – do góry, adho – na dół, uttistha sthiti – pozycje stojące, viparita sthiti – pozycje odwrócone. Przykładów można by mnożyć, ale zachęcam do samodzielnego ich odkrywania.

Kierując się zatem zasadą równoważenia dobieraj pozycje i ich grupy tak, aby równoważyć pracę w ciele, czyli łączyć przeciwieństwa. Już po dwóch, trzech zajęciach pod okiem nauczyciela zauważysz, że w każdej sesji jest część wymagająca wysiłku, niekiedy intensywnego, oraz część poświęcona relaksowi.

Dobieraj pozycje tak, aby równoważyć przeciwne ruchy np. zgięcia i wyprostu, skłonu do przodu, do tyłu i skrętu. Z czasem gdy twoje sesje nieco się wydłużą włączaj w nie pozycje ze wszystkich podstawowych grup (pozycje stojące, siady, odwrócone, skłony do tyłu, skręty, skłony w przód i pozycje relaksacyjne). Wtedy twoje ciało będzie równomiernie poruszone, jego energia zrównoważona, a umysł zharmonizowany.

Gdy wykonujesz pozycje odwrócone bezwzględnie należy przestrzegać zasady, aby po staniu na głowie (Sirsasana) wykonać świecę (sarvangasana).Te pozycje równoważą się, a wykonywanie stania na głowie bez świecy może doprowadzić do rozchwiania.

Sekwencja pozycji powinna być ułożona tak, aby po jej wykonaniu powstało uczucie wewnętrznej harmonii. W moim przekonaniu zasada równoważenia jest najistotniejszą przy komponowaniu sekwencji hatha-jogi.

cdn…