Skip to main content

Prana – tchnienie życia

Autor: 19 stycznia 20154 stycznia, 2016Ścieżka Jogi

Filozofia jogi definiuje pranę jako „tchnienie życia” – energię kosmiczną, która przenika i utrzymuje ciało, a przejawia się w stworzeniach w sposób najwyraźniejszy jako oddech. Jest to energia stanowiąca podstawę funkcjonowania ciała i świadomości. Doświadczenie przepływu prany w ciele jest niezbędne dla opanowania zmysłów i możliwości dalszej pracy nad powściągnięciem świadomości.

Z tego punktu widzenia można powiedzieć, że praktyka asan ma za zadanie otworzyć ciało na przepływ prany i uwrażliwić świadomość adepta na doświadczenie owej energii. Całkowite przejście na poziom doświadczenia pranicznego ma kluczowe znaczenie dla pogłębienia praktyki jogi i pełnej realizacji ośmiostopniowej ścieżki jogi.

Zatem gdy jesteś już w pozycji, gdy jest ona nieruchoma i wygodna, nie szukaj doświadczenia ciała, dalszego wysiłku czy rozciągania. Zamiast tego otwieraj się na doświadczenie prany.