Skip to main content
Tag

przywiązanie

Wyjść poza ból

Autor: Ścieżka Jogi
Niemal każdy jogin rozpoczynając praktykę odczuwa ból. Początkowo, gdy działanie świadomości jest silnie naznaczone dualizmem przywiązania i awersji (raga dweśa), rodzą się rozróżnienia na ból dobry i zły np.: gdy…
Read More