Skip to main content

Joga w słowach mistrza Śri BKS Iyengara

Autor: 7 lipca 201521 lutego, 2016ABC Jogi
joga cytaty

Jeśli przyjrzymy się raczej psychologicznemu, a nie fizjologicznemu znaczeniu słowa „hatha”, dowiemy się więcej o tym, czy hatha-yoga jest fizyczna, czy duchowa. „Ha” oznacza słońce, i chodzi tu o słońce w naszym ciele, czyli duszę; „tha” natomiast oznacza księżyc i świadomość człowieka. Energia słońca nie zmienia się, podczas gdy księżyc w ciągu miesiąca przechodzi przez różne fazy – od pełni do nowiu i, z powrotem, do pełni. Słońce, czyli dusza w każdym z nas, nigdy się nie zmienia, lecz umysł (świadomość) czerpiący energię z duszy, ma swoje poruszenia, zmiany, nastroje, wzloty i upadki, podobne do faz księżyca; przypomina żywe srebro, i jak nie można złapać rtęci rękami, tak niełatwo jest opanować umysł. Jeśli jednak sprawimy, że świadomość i ciało połączą się, wtedy uspokoi się energia świadomości, w efekcie czego sama świadomość również się uciszy, a wówczas dusza przeniknie całe ciało. […] Jak kamfora łączy się z ogniem, tak umysł zostaje pochłonięty przez płomień O duszy. To jest kulminacja hatha-yogi.

***

Jogini W starożytnych Indiach byli głowami rodzin
i osiągali zenit jogi podczas spełniania domowych obowiązków,
w otoczeniu rodziny i dzieci. Jako człowiek rodziny pytam:
„Z jakiej racji mielibyście zrywać rodzinne zobowiązania?”
Musicie sami odkryć własne ograniczenia. Joga uczy właśnie tego:
najpierw poznajcie własne ograniczenia, a następnie z tego punktu
zacznijcie budować siebie. Jeśli potraficie to zrobić,
wówczas posiadanie nawet dziesięciorga lub piętnaściorga dzieci
nie przeszkodzi wam w rozwoju duchowym.

***

Jest jedna joga. Joga oznacza unię. Połączenie duszy
jednostki z duchem wszechświata (brahmanem) jest jogą.
To określenie jest jednak zbyt abstrakcyjne i przez to
niełatwo je zrozumieć; dlatego powiadam, uwzględniając naszą
obecną zdolność pojmowania, że joga jest połączeniem
ciała z umysłem i umysłu z duszą.

***

Joga rozwija człowieka, poprawia jego stan
fizyczny, umysłowy, emocjonalny i duchowy.
Wszyscy ludzie mogą praktykować jogę, stąd określa
się ją mianem sarvabhaumy, powszechnej oświaty.

***

Celem praktyki jogi jest przezwyciężenie ograniczeń ciała.
Joga uczy nas że celem życia każdego
jest podjęcie wewnętrznej podróży do duszy.
Joga kieruje nas ku obu celom
i dostarcza środków aby je osiągnąć.

***

Celem jogi jest wyciszenie chaosu sprzecznych impulsów.

***

Zdrowie jest rezultatem doskonałej komunikacji
między każdą częścią ciała i umysłu, kiedy
każda komórka komunikuje się wszystkimi pozostałymi.
Chociaż w swej istocie joga jest praktyką duchową
prowadzi jednak do fizycznego i emocjonalnego zdrowia.

***

Asany zbudowane są na podstawie trzech podstawowych
pozycji przyjmowanych przez człowieka – stojącej, siedzącej i leżącej.
Nie są wyłącznie serią ruchów, które należy powtarzać mechanicznie.
Mają swoją własną logikę, którą należy uwewnętrznić,
jeśli pozycja ma być wykonana prawidłowo.

***

Regularna praktyka jogi pomoże ci zmierzyć się
z codziennym zamieszaniem ze spokojem i stabilnością.

***

Joga jest zjednoczeniem indywidualnego ja z uniwersalnym Ja

***

Tradycja związku guru, mistrza i jogina, ucznia znana jest od starożytności.
Wszystkie nauki były przekazywane z pokolenia na pokolenie w ten sposób.
Nauczyciel winien być współczujący ale wymagający.
Uczeń powinien być szczery i oddany.

***

Ciało jest twoją świątynią duszy.
Utrzymuj je w czystości.

***

Asany utrzymują zarówno twoje ciało jak i umysłw zdrowiu i aktywności.

***

Asana nie jest pozycją wykonywaną w sposób automatyczny.
Asana angażuje umysł tak, iż osiągana jest równowaga między ruchem a oporem.

***

Sukces przynosi długa, niezachwiana praktyka asan
wykonywanych z pełną świadomością.

***

Klasyczne pozycje ćwiczone roztropnie i świadomie
prowadzą ciało umysł i świadomość do harmonijnej jedności.

***

Praktyka jogi pomaga zmienić mentalność osoby w pozytywny sposób.

***

We wszystkich nas drzemie iskierka boskości.
Joga roznieca ją w jasny płomień.

***

Intensywność rozciągania powinna zwiększać się
i odnawiać z każdym kolejnym ruchem

***

Umysł jogina rozciąga się od stóp do czubka głowy.

***

Joga jest światłem które raz zapalone nigdy nie gaśnie.
Im lepsza jest twoja praktyka tym jaśniej ono świeci.

***

Joga jest starożytną nauką korzystającą
z niezwykle subtelnej wiedzy o ciele umyśle i duszy.
Systematyczna praktyka jogi przynosi adeptowi spokój
i odczucie jedności z otaczającym go środowiskiem.

***

Jak jubiler ważący złoto, ustawiaj swe ciało tak,
by było ono doskonale zrównoważone względem linii środkowej.

***

Jak perły na sznurku, tak wszystkie części ciała
powinny być nawleczone na nić inteligencji.

***

Nigdy nie wykonuj asan mechanicznie,
gdyż to prowadzi do stagnacji ciała.

***

Podczas ćwiczenia asan umysł powinien być obserwujący i czujny,
aby mógł kierować ruchami ciała. Aktywizuj ciało, odprężając umysł.

***

Jeśli umysł jest cichy i uważny podczas wykonywania asan,
twa praktyka pozbawiona jest przemocy.

***

Aby prawidłowo ustawić jakąś część ciała
musisz pracować nad całym ciałem.
Aby prawidłowo ustawić całe ciało.
Musisz pracować nad każdą częścią z osobna.

***

Kiedy asana wykonywana jest prawidłowo,
ruchy ciała nabierają wdzięku,
odczuwana jest lekkość ciała i swoboda.

***

Kiedy asana jest opanowana, przychodzi bez wysiłku
i nie wywołuje uczucia niewygody.

***

Jeśli ciało jest spięte i ciężkie, pozycja jest niedojrzała i wykonana źle.
Powtarzane błędy stają się nawykami.

***

Ciało żyje w przeszłości, umysł w przyszłości.
Schodzą się one w teraźniejszości, gdy praktykujesz jogę.

***

Pozwól, by twa inteligencja przeszyła dokładnie całe ciało
aż po najdalsze jego krańce.

***

Musisz pracować nad osiągnięciem doskonałej równowagi
pomiędzy obiema stronami ciała.

***

Nauczyciel sieje ziarno wiedzy,
uczeń musi ciężko pracować nad jego wykiełkowaniem.

***

Joga podobna jest do muzyki.
Rytm ciał, melodia umysłu i harmonia duszy
tworzą symfonię życia.

***

Joga jest lustrem, w którym oglądamy własne wnętrze.
Opanowanie umysłu jest jogą.
Gdy umysł jest poddany kontroli, uspokojony i uciszony,
pozostaje sama dusza.
Poszukiwanie duszy, boskiej iskierki w nas samych
jest prawdziwym celem jogi.

***

Joga jest niczym innym jak doskonałą harmonią
ciała , zmysłów, umysłu i intelektu, rozumu, świadomości i jaźni.
Gdy wszystkie one są zintegrowane, jest to prawdziwy stan jogi.

***

Hatha-joga jest sposobem urzeczywistnienia duchowych możliwości
i połączeniaz najwyższą duszą na drodze rygorystycznej dyscypliny
oraz równoważenia słonecznej i księżycowej energii.

***