Skip to main content

Jogasutry – Patandżali

Autor: 24 czerwca 201523 grudnia, 2015Filozofia

przekład Leona Cyborana

I O samadhi, czyli skupieniu

1. atha yoga anushasanam
I nauczanie jogi

2. yogash chitta vritti nirodhah
Joga – powściągnięciem zjawisk świadomości

3. tada drashtuh svarupe avasthanam
Wtedy – stan widza w swojej naturze

4. vritti sarupyam itaratra
Lub ma naturę wspólną ze zjawiskiem

5. vrittayah pancatayah klishta aklishta
Zjawiska – pięciorakie; uciążliwe i nieuciążliwe

6. pramana viparyaya vikalpa nidra smritayah
Miary poznawcze, wypaczenie, fantazjowanie, sen, przypomnienie

7. pratyaksha anumana agamah pramanani
Naoczność, poznanie rozumowe, przejęcie poznania-miarami poznawczymi

8. viparyayah mithya jnanam atad rupa pratistham
Wypaczeniem – błędne poznanie nie oparte na naturze rzeczywistości

9. shabda jnana anupati vastu shunyah vikalpah
Fantazjowanie – pozbawione rzeczywistości, będące następstwem poznania słów

10. abhava pratyaya alambana vritti nidra
Sen – zjawiskiem z podporą pratjaji pustki

11. anubhuta vishaya asampramoshah smritih
Przypomnienie nie dopuszcza do zanikania przeżytego przedmiotu

12. abhyasa vairagyabhyam tat nirodhah
Powściągnięcie ich ćwiczeniem i bezpragnieniowością

13. tatra sthitau yatnah abhyasa
Ćwiczenie – dążeniem do stałości w nim

14. sah tu dirgha kala nairantaira satkara asevitah dridha bhumih
Uprawiane długi czas, nieprzerwanie, ze skupioną uwagą – trwałym stopniem

15. drista anushravika vishaya vitrishnasya vashikara sanjna vairagyam
Uświadamianie panowania wolnej od pragnienia przedmiotu widzialnego i objawionego – bezpragnieniowością

16. tat param purusha khyateh guna vaitrshnyam
Wyższe od niej – niepragnienie gun mającej rozpoznanie puruszy

17. vitarka vichara ananda asmita rupa anugamat samprajnatah
W następstwie postaci myślenia, przenikania, błogości, stanu 'jestem’ – z uświadomieniem

18. virama pratyaya abhyasa purvah samskara shesha anyah
Po ćwiczeniu z pratjają ustania, z resztką sanskar – inna

19. bhava pratyayah videha prakriti layanam
Pratjaja naturalna – u bezcielesnych i rozpuszczonych w prakrti

20. shraddha virya smriti samadhi prajna purvakah itaresham
U innych w następstwie wiary, energii, pamiętliwości, skupienia i poznania prawdy

21. tivra samvega asannah
U ostro-potężnych – bliskie

22. mridu madhya adhimatra tatah api visheshah
Z powodu słabości, średniości i nadmierności – wyższy nawet od nich

23. ishvara pranidhana va
Lub przez skupianie się na Iśwarze

24. klesha karma vipaka ashayaih aparamristah purusha-vishesha ishvara
Iśwara – szczególnością puruszy, nietknięty uciążliwościami, karmanem, owocowaniem, złożem

25. tatra niratishayam sarvajna bijam
W nim nieprzewyższalny zalążek wszechwiedzącego

26. purvesham api guruh kalena anavachchhedat
Mistrzem nawet pradawnych z powodu nieograniczenia czasem

27. tasya vachakah pranavah
Jego nazwą – pranawa

28. tat japah tat artha bhavanam
Powtarzanie jej i kontemplowanie jej znaczenia

29. tatah pratyak chetana adhigamah api antaraya abhavash cha
Przez to – zarówno dojście do wewnętrznego 'ja’, jak i zanik przeszkód

30. vyadhi styana samshaya pramada alasya avirati bhranti-darshana alabdhabhumikatva anavasthitatva chitta vikshepa te antarayah
Choroba, otępienie, niezdecydowanie, nieskupianie się, brak energii, niepowściągliwośc, błędne poznanie, nieosiągnięcie stopnia, nieumocnienie się – oto przeszkody rozpraszające świadomość

31. duhkha daurmanasya angam-ejayatva shvasa prashvasah vikshepa sahabhuva
Cierpienie, złe samopoczucie, drżenie ciała, wdech i wydech – symptomami rozproszenia

32. tat pratisedha artham eka tattva abhyasah
Dla usunięcia ich – ćwiczenie z jedną tattwą

33. maitri karuna mudita upekshanam sukha duhka punya apunya vishayanam bhavanatah chitta prasadanam
Przez pielęgnowanie życzliwości, współczucia, zadowolenia, tolerancji dla szczęścia, nieszczęścia, dobra i zła – oczyszczenie świadomości

34. prachchhardana vidharanabhyam va pranayama
Lub przez wydychanie, wstrzymywanie prany

35. vishayavati va pravritti utpanna manasah sthiti nibandhani
Lub powstałe przeżycie unieruchamiające umysł

36. vishoka va jyotishmati
Lub beztroskie, jaśniejące

37. vita raga vishayam va chittam
Lub świadomość pozbawiona pragnień jako przedmiot

38. svapna nidra jnana alambanam va
Lub z poznaniem majaku, snu jako podporą

39. yatha abhimata dhyanat va
Lub przez kontemplację zgodnie z upodobaniem

40. parma-anu parama-mahattva antah asya vashikarah
Od najmniejszego atomu do największej wielkości jej panowanie

41. kshinna-vritti abhijatasya iva maneh grahitri grahana grahyeshu tat-stha tat-anjanata samapattih
Z osłabionymi zjawiskami jak w kamieniu szlachetnym utkwienie w tym, zabarwienie się tym, czy jest to podmiot ujmowania, instrument ujmowania, czy przedmiot ujmowania – popadnięciem

42. tatra shabda artha jnana vikalpah sankirna savitarka samapattih
Spośród tych zmnieszane z fantazjami słowa, rzeczy i pojęcia – popadnięciem z myśleniem

43. smriti pari-shuddhau svarupa-shunya iva artha-matra nirbhasa nirvitarka
Po oczyszczeniu z przypomnień, jak gdyby pozbawione swojej natury, ujawniające samą tylko rzecz – bez myślenia

44. etaya eva savichara nirvichara cha sukshma-vishaya vyakhyata
Tym samym objaśnia się – z przenikaniem i bez przenikania mające przedmiot subtelny

45. sukshma vishayatvam cha alinga paryavasanam
A przedmiotowość subtelna rozciąga się aż do alingi

46. tah eva sabijah samadhih
Te same – skupieniem z zalążkiem

47. nirvichara vaisharadye adhyatma prasadah
Po udoskonaleniu bez przenikania – czystość atmana

48. ritambhara tatra prajna
W niej poznanie pełne prawdy

49. shruta anumana prajnabhyam anya-vishaya vishesha-arthatvat
Od poznania prawdy objawionej i rozumowej ma odmienny przedmiot z powodu szczególności rzeczy

50. tajjah samskarah anya samskara paribandhi
Zrodzona z niego sanskara krępuje inne sanskary

51. tasya api nirodhe sarva nirodhat nirbijah samadhih
Po powściągnięciu nawet tego, dzięki powściągnięciu wszystkiego – skupienie bez zalążka

II O sadhanie, czyli drodze dojścia

1. tapah svadhyaya ishvara-pranidhana kriya-yogah
Asceza, medytacja, skupienie się na Iśwarze – krijajogą

2. samadhi bhavana arthah klesha tanu karanarthah cha
Dla wywołania skupienia i dla osłabienia uciążliwości

3. avidya asmita raga dvesha abhinivesha pancha klesha
Niewiedza, stan 'jestem’, pragnienie, awersja, przywiązanie – uciązliwościami

4. avidya kshetram uttaresham prasupta tanu vicchinna udaranam
Niewiedza – glebą dla pozostałych: uśpionych, osłabionych, wyłączonych, czynnych

5. antiya ashuchi duhkha anatmasu nitya shuchi sukha atman khyatih avidya
Widzenie w nietrwałym, nieczystym, niewygodnym, bezjaźniowym trwałego, czystego, pomyślnego, jaźni – niewiedzą

6. drig darshana shaktyoh ekatmata iva asmita
Pozorna jedność natury mocy widzostwa i widzenia – stanem 'jestem’

7. sukha anushayi ragah
Pragnienie rodzi się w następstwie przyjemności

8. dukha anushayi dvesha
Awersja rodzi się w następstwie przykrości

9. sva-rasa-vahi vidushah api tatha rudhah abhiniveshah
Przywiązanie, płynące przez zabieganie o siebie, utrzymuje się nawet u wiedzącego

10. te pratipasava heyah sukshmah
Te subtelne usuwa się przez powrotną drogę rozwoju

11. dhyana heyah tat vrittayah
Ich zjawiska usuwa się kontemplacją

12. klesha-mula karma-ashaya drishta adrishta janma vedaniyah
Złoże karmana, mające korzeń w uciążliwościach, może dać o sobie znać w obecnym, przyszłym żywocie

13. sati mule tat vipakah jati ayus bhogah
Gdy jest korzeń, to jest jego owocowanie jako wcielenie, okres życia, doznanie

14. te hlada-paritapa-phalah punya apunya hetutvat
One – skutkami przyjemnymi, przykrymi w zależności od zasługi lub przewinienia

15. parinama tapa samskara duhkhaih guna vrittih virodhat cha duhkham eva sarvam vivekinah
Przez niewygody przemiany, udręki, sanskar i z powodu przeciwstawiania się zjawisk gun – wszystko tylko niewygodą dla rozpoznającego

16. heyam duhkham anagatam
Przedmiotem usuwania – niewygoda przyszła

17. drashtri drishyayoh samyogah heya hetuh
Kontakt widza i przedmiotu widzenia – przyczyną przedmiotu usunięcia

18. prakasha kriya sthiti shilam bhuta indriya atmakam bhoga apavarga artham drishyam
Przedmiot widzenia ma naturę przejrzystości, aktywności i stałości, tworzy naturę elementów i narządów psychicznych, służy dla doznawania i uwalniania

19. vishesha avishesha linga-matra alingani guna parvani
Wisiesze, awisiesze, sama tylko linga i alinga są złożone z gun

20. drashta drishi matrah suddhah api pratyaya anupashyah
Widz – samym tylko widzostwem; chociaż czysty, patrzy na pratjaję

21. tad-artha eva drishyasya atma
Tylko dla niego istota przedmiotu widzenia

22. krita-artham prati nashtam api anashtam tat anya sadharanatvat
Chociaż zniszczony, gdy ma służenie zakończone, nie zniszczony z powodu wspólności z innymi niż on

23. sva svami saktyoh svarupa upalabdhi hetuh samyogah
Kontakt – przyczyną ujmowania natury mocy własności i właściciela

24. tasya hetuh avidya
Jego przyczyną – niewiedza

25. tat abhavat samyogah abhavah hanam tat drishi kaivalyam
Gdy jej nie ma, nie ma kontaktu – usunięcie – to jedyność widzostwa

26. viveka khyatih aviplava hana upayah
Niezmącone poznanie rozróżniające – środkiem do usunięcia

27. tasya saptadha pranta bhumih prajna
Ma on siedmiorakie poznanie prawdy ustopniowane aż do kresu

28. yoga anga anusthanad ashuddhi kshaye jnana diptih a viveka khyateh
Przez wypełnienie członów dodatkowych jogi, gdy zaniknie nieczystość, nastaje światło poznania rozróżniającego

29. yama niyama asana pranayama pratyahara dharana dhyana samadhi ashtau angani
Jamy, nijamy, asany, pranajama, pratjahara, dharana, dhjana, samadhi – ośmioma członami dodatkowymi

30. ahimsa satya asteya brahmacharya aparigraha yama
Niekrzywdzenie, prawda, niekradzenie, brahmaczarja, nieposiadanie – jamami

31. jati desha kala samaya anavachchhinnah sarva-bhaumah maha-vratam
Nie ograniczone kastą, miejscem, czasem, okolicznościami, na wszystkich stopniach – wielkim ślubem

32. shaucha santosha tapah svadhyaya ishvarapranidhana niyamah
Oczyszczanie, zadowolenie, asceza, medytacje, skupienie się na iśwarze – to nijamy

33. vitarka badhane pratipaksha bhavanam
Gdy atakują słabości – wytwarzanie przeciwieństwa

34. vitarkah himsadayah krita karita anumoditah lobha krodha moha purvakah mridu madhya adhimatrah dukha ajnana ananta phala iti pratipaksha bhavanam
Słabości – krzywdzenie itd czynione, nakłanianie do nich, pochwalanie ich – następstwem żądzy, gniewu, zaslepienia; drobne, średnie,wielkie; bezkresnym ich owocem – cierpienie, niewiedza – oto stosowne przeciwdziałania

35. ahimsa pratishthayam tat vaira-tyagah
Po ugruntowaniu się w niekrzywdzeniu w jego obecności ustaje wrogość

36. satya pratisthayam kriya phala ashrayatvam
Po umocnieniu się w prawdzie – zależność czynów i skutków

37. asteya pratisthayam sarva ratna upasthanam
Po ugruntowaniu się w niekradzeniu zbliżają się wszelkie klejnoty

38. brahmacharya pratisthayam virya labhah
Po ugruntowaniu się w brahmaczarji – osiągnięcie mocy

39. aparigraha sthairye janma kathanta sambodhah
Gdy trwa w nieposiadaniu, poznaje intuicyjnie stany wcieleń

40. sauchat sva-anga jugupsa paraih asamsargah
Przez oczyszczanie – 'unikanie’ własnego ciała i niełączenie się z innymi

41. sattva shuddhi saumanasya ekagra indriya-jaya atma darshana yogyatvani cha
Czystość sattwy, pogoda umysłu, jednolitość, zwycięstwo nad narządami psychicznymi i zdolność widzenia atmana

42. santosha anuttamah sukha labhah
Przez zadowolenie – osiągnięcie nieprzewyższalnego szczęścia

43. kaya indriya siddhih ashuddhi kshayat tapasah
Moc nadludzka nad ciałem i narządami psychicznymi – na skutek zniknięcia nieczystości – dzięki ascezie

44. svadhyayat ishta samprayogah
Przez medytacje – kontakt z dowolnymi bóstwami

45. svadhyayat ishta samprayogah
Moc nadludzka ze skupienia – dzięki skupieniu się na Iśwarze

46. sthira sukham asanam
Asana – nieruchoma i wygodna

47. prayatna shaithilya ananta samapattibhyam
Wraz z rozluźnieniem napięcia, połączeniem się z nieskończonym

48. tatah dvandva anabhighata
Dzięki temu nie atakują pary przeciwieństw

49. tasmin sati shvasa prashvsayoh gati vichchhedah pranayamah
Gdy to jest, przerywanie biegu wdechu i wydechu – pranajamą

50. bahya abhyantara stambha vrittih desha kala sankhyabhih paridrishtah dirgha sukshmah
Ma stany: zewnętrzny, wewnętrzny, stłumiony; ćwiczona miejscem, czasem, liczbą; długotrwała, subtelna

51. bahya abhyantara vishaya akshepi chaturthah
Czwarta – przekraczająca przedmiot zewnętrznego i wewnętrznego

52. tatah kshiyate prakasha avaranam
Przez to znika zasłona przejrzystości

53. dharanasu cha yogyata manasah
I zdolność umysłu do dharan

54. sva vishaya asamprayoge chittasya svarupe anukarah iva indriyanam pratyaharah
Gdy narządy psychiczne po oddzieleniu się od swoich przedmiotów niejako naśladują właściwą naturę świadomości – to pratjahara

55. tatah parama vashyata indriyanam
Przez to najwyższe opanowanie narządów psychicznych

III O wibhuti, czyli jogicznych mocach

1. deshah bandhah chittasya dharana
Związanie świadomości z miejscem – dharaną

2. tatra pratyaya ekatanata dhyanam
W tym jednostajność pratjaji – dhjaną

3. tad eva artha matra nirbhasam svarupa shunyam iva samadhih
Ta sama mająca jaśnienie samej tylko rzeczy, jak gdyby pozbawiona swojej natury – samadhi

4. trayam ekatra samyama
Trójka w jednym – sanjamą

5. tad jayat prajna lokah
Przez opanowanie jej światło poznania prawdy

6. tasya bhumisu viniyogah
Zastosowanie jej na stopniach

7. trayam antar angam purvebhyah
Trójka – wewnętrznym członem dodatkowym w porównaniu z poprzednimi

8. tad api bahir angam nirbijasya
Nawet ona – zewnętrznym członem dodatkowym dla bez zalążka

9. vyutthana nirodhah samskara abhibhava pradurbhavau nirodhah ksana chitta anvayah nirodhah-parinamah
Pokonanie i powstanie sanskar wyłaniania i powściągnięcia – przemianą powściągnięcia inherentną świadomości w momencie powściągnięcia

10. tasya prashanta vahita samskarat
Jej potok wyciszony od sanskary

11. sarvarathata ekagrata ksaya udaya chittasya samadhi-parinamah
Zanik i powstanie stanu wszechsłużenia i jednolitości – przemianą skupienia świadomości

12. tatah punah shanta-uditau tulya-pratyayau chittasya ekagrata-parinimah
W nim zaś jednakowa pratjaja uciszona i powstała – przemianą jednolitości świadomości

13. etena bhuta indriyasau dharma laksana avastha parinamah vyakhyatah
Przez to objaśnia się przemianę cech, oznak czasowych i stanów w elementach i narządach psychicznych

14. shanta udita avyapadeshya dharma anupati dharmi
Wyciszonym, powstałym i nieokreślonym cechom towarzyszy posiadacz cech

15. krama anyatvam parinamah anyatve hetu
Odmiennośc następstw – przyczyną odmienności przemian

16. parinimah traya samyama atita anagata jnana
Sanjamą na trójce przemian – poznanie przeszłości i przyszłości

17. shabda artha pratyaya itaretara adhyasat samkara tat pravibhaga samyama sarva bhuta ruta jnana
Zmnieszanie słowa, znaczenia i pratjaji przez [błędne] utożsamianie jednych z drugimi; przez sanjamę na rozdzieleniu tego – poznanie mowy wszelkich istot

18. samskara saksat karanat purva jati jnanam
Przez unaocznienie sanskary – poznanie poprzednich wcieleń

19. pratyayasya para chitta jnana
Pratjaji – poznanie cudzej świadomości

20. na cha tat salambana tasya avisayin bhutatvat
A nie z podporą, bo nie ma ono występowania przedmiotu

21. kaya rupa samyama tat grahya shakti tat stambhe chaksuh prakasha asamprayoga antardhanam
Przez sanjamę na postaci ciała, po stłumieniu jego mocy jako przedmiotu ujmowania, po oddzieleniu ujawniania dla oka – zniknięcie

22. sopakramam nirupakramam cha karma tat samyama aparanta jnanam aristebhyah va
Karman natychmiastowy i powolny; przez sanjamę na nim – poznanie kresu życia, lub z omenów

23. maitri dishu balani
Na życzliwości itp – potęgi

24. baleshu hasti baladini
Na siłach siły słonia – itd

25. pravrittyah aloka nyasat suksma vyavahita viprakrista jnanam
Przez skierowanie światła przejawu – poznanie subtelnego, ukrytego, oddalonego

26. bhuvana jnanam surya samyamat
Poznanie wszechświata przez sanjamę na słońcu

27. chandra tara vyuha jnanam
Na księżycu – poznanie ładu gwiazd

28. dhurve tad gati jnanam
Na gwieździe polarnej – poznanie ich ruchu

29. nabhi chakra kaya vyuha jnanam
Na ośrodku pępkowym – poznanie ładu ciała

30. kantha kupe ksut pipasa nivrittih
Na studzience gardła – ustanie głodu i pragnienia

31. kurma nadyam sthairyam
Na nadi żółwiej – stałość

32. murdha jyotisi siddha darshanam
Na świetle głowy – widzenie siddhów

33. pratibhad va sarvam
Lub od przejaśnienia – wszystko

34. hirdaye chitta samvit
Na sercu – wgląd w świadomość

35. sattva purusayoh atyanta asankirnayoh pratyaya avishesah bhogah pararthatvat svartha samyamat purusha-jnanam
Sattwy i puruszy absolutnie niezmieszanych wspólna pratjaja – doznaniem, bo służy komuś drugiemu; przez sanjamę służąca sobie poznanie puruszy

36. tatah pratibha sravana vedana adarsha asvada varta jayanta
Stąd rodzą się: przejaśnienie, słyszenie, czucie, widzenie, smakowanie i powonienie

37. te samadhau upasargah vyutthane siddhayah
One w skupieniu – szkodliwym dodatkiem, w wyłonieniu – mocami

38. bandha karana shaithilyat prachara samvedanat cha chittasya para sharira aveshah
Przez rozluźnienie przyczyny związania i doświadczenie przejścia – wejście świadomości w inne ciało

39. udana jayat jala panka kantaka adisu asangah utkrantih cha
Od pokonania udany – nieprzyleganie do wody, błota, kolców itp oraz wyjście

40. samana jayat jvalanam
Od pokonania samany – ogień

41. shrotra akashayoh sambandha samyamat divyam shrotram
Przez sanjamę na związku przestrzeni z narządem słuchu – boska władza słyszenia

42. kaya akashayoh sambandha samyamat laghu tula samatatti cha
Przez sanjamę na związku ciała i przestrzeni i przez popadnięcie w stan lekki jak bawełna – poruszanie się w przestrzeni

43. bahih akalpita vrittih maha-videha tatah prakasha avarana ksayah
Zjawisko sztuczne na zewnątrz – wielka bezcielesność; od niej – zanik przysłony przejrzystośći

44. sthula svarupa suksma anvaya arthavattva samyamad bhuta-jayah
Przez sanjamę na grubym, właściwej naturze,subtelnym, inherencji i celowości – pokonanie żywiołów

45. tatah anima adi pradurbhavah kaya sampad tad dharma anabhighata cha
Stąd pojawienie się atomizacji itd, doskonałośc ciała i nieprzeszkadzanie ich cech

46. rupa lavanya bala vajra samhanana kaya-sampat
Uroda, wdzięk, siła, diamentowa zwartość – doskonałością ciała

47. grahana svarupa asmita anvaya arthavattva samyamad indriya jayah
Przez sanjamę na ujmowaniu, właściwej naturze, stanie 'jestem’, inherencji i celowości – pokonanie narządów psychicznych

48. tatah mano-javitvam virarana-bhavah pradhaua jayah
Stąd – szybkość umysłu, stan bez narządów i pokonanie pradhany

49. sattva purusha anyata khyati matrasya sarva-bhava adhisthatrittvam sarva-jnatritvam cha
Samo tylko rozpoznanie odmienności puruszy i sattwy ma zwierzchnictwo nad wszystkimi stanami i podmiotowość wszechpoznania

50. tad vairagya api dosa bija ksaya kaivalyam
Przez nielgnięcie nawet do tego, po zaniku zalążka błędu – kajwalia

51. sthani upanimantrane sanga smaya akaranam punuh anista prasangat
Przy zapraszaniu przez wzniosłych – nietworzenie lgnięcia i pychy z obawy nie życzonego sobie ponownego przylgnięcia

52. ksana tat kramayoh samyamat viveka-jam jnanam
Przez sanjamę na momencie i jego następstwie – poznanie zrodzone z rozróżniania

53. jati laksana desha anyata anavachchhedat tulyayoh tatah pratipattih
Od tego postrzeganie ekwiwalencji, dzięki nieograniczeniu odmienności rodzajem, oznaką i miejscem

54. tarakam sarva visayam sarvatha visayam akramam cha iti viveka jam jnanam
To poznanie zrodzone z rozróżniania – wyzwalające, ma wszechprzedmiot, ma przedmiot na wszelki sposób i jednocześnie

55. sattva purusayoh suddhi samye kaivalyam iti
Gdy jednakowość czystości sattwy i puruszy – to jedyność

IV O kajwali, czyli absolutnej wolności

1. janma osadhi mantra tapah samadhi jah siddhyayah
Moce powstałe przez urodzenie się, leki , zaklęcia, ascezę i skupienie

2. jatyantara parinamah prakriti apurat
Przemiana w inny rodzaj – przez wylew pierwiastków twórczych

3. nimittam aprayojakam prakritinam varana bhedas tu tatah ksetrikavat
Przyczyna wywoławcza – nie poruszająca pierwiastki twórcze, ale od niej przerwanie przeszkody, jak rolnik

4. nirmana chittani asmita matrat
Świadomości wytworzone z samej tylko świadomośći 'jestem’

5. pravritti bhede prayojakam chittam ekam anekesam
Przy zróżnicowaniu przejawu jedna świadomość porusza liczne

6. tatra dhyana jam anasayam
Spośród nich złożona z kontemplacji – bez złoża

7. karma ashukla akrisnam yoginah trividham itaresam
Karman jogina – ani jasny, ani ciemny, trojaki – innych

8. tatah tad vipaka anugunanam eva abhivyaktih vasananam
Od niego przejaw wasan takich, które odpowiadają jego owocowaniu

9. jati desha kala vyavahitanam api anantaryam smriti samskarayoh eka rupatvat
Chociaż poprzedzielanych rodzajem wcieleń, miejscem i czasem – bezpośrednie następstwo przypomnień i sanskar z powodu jednorodności

10. tasam anaditvam cha ashisah nityatvat
A ich bezpoczątkowość – z powodu wieczności pragnienia

11. hetu phala ashraya alambana samgrihitatvat esam abhave tad abhavah
Z powodu łącznego wyznaczania przez przyczynę, skutek, złożę i podporę świadomościową, gdy tych brak – brak ich

12. atita anagatam svarupatah asti adhva bhedat dharmanam
Przeszłe i przyszłe z własnej natury jest – z powodu różnicy form czasowych i cech

13. te vyakta suksmah guna atmanah
Te zjawione i subtelne mają naturę gun

14. parinama ekatvat vastu tattvam
Od pojedynczości(jedności) przemiany – realność rzeczy(wistości)

15. vastu samye chitta bhedat tayoh vibhaktah panthah
Z powodu zróżnicowania świadomości przy tożsamości rzeczy, drogi tych dwu – oddzielnie

16. na cha eka chitta tantram ched vastu tat pramanakam tada kim syat
A rzecz nie jest zależna od pojedynczej świadomości, bo nie byłaby dla niej źródłem poznania; wtedy co by to było?

17. tad uparaga apeksitvat chittasya vastu jnata ajnatam
Zależnie od zabarwienia się nią świadomości – rzecz poznawana, lub nie poznawana

18. sada jnatah chitta vrittayah tat prabhu purusasya aparinamitvat
Zawsze są poznawane zjawiska świadomości – z powodu nieprzemienialności puruszy, ich pana

19. na tat svabhasam drishyatvat
Nie jest ona samoświetlna z powodu bycia przedmiotem widzenia

20. eka-samaye cha ubhaye anavadharanam
A nieujmowanie obu w jednej chwili

21. chitta antara drishye buddhi-buddheh atiprasangah smriti sankarah cha
Jako przemiot widzenia innej świadomości – nadmierne związanie intuicyjnej świadomośći z intuicyjną świadomością i pomieszanie przypomnień

22. chitteh apratisamkramayah tad akara apattau sva buddhi samvedanam
Od podmiotu uświadomienia, nie ulegającego zmnieszaniu – po popadnięciu w jego postać – doznanie swojej intuicyjnej świadomośći

23. drastri drisya uparaktam chittam sarva artham
Świadomość zabarwiona widzem i przedmiotem widzenia ma wszechrzecz

24. tad asankheya vasanabhih chittam api parartham samhatya karitvat
Chociaż ona pstrokata od niezliczonych wasan, służy dla innego – z powodu tworzenia kombinacji

25. vishesa darshinah atma bhava bhavana vinivrittih
U widzącego szczególnego – ustanie wytwarzania stanu atmana

26. tada viveka nimnam kaivalya pragbharam chittam
Wtedy świadomość, skłonna do rozróżniania, przybliża kajwalię

27. tachchhidresu pratyaya antarani samskarebhyah
W szczelinach tego – inne pratjaje, z sanskar

28. hanam esam kleshavat uktam
Porzucenie ich – mówiło się – jako uciążliwości

29. prasankhyane api akusidasya sarvatha viveka khyateh dharma-meghah samadhih
U obojętnego nawet wobec 'wielkiej kontemplacji’ od rozpoznania rozróżniającego w najwyższym stopniu – skupienie 'spłukiwacz cech’

30. tatah klesha karma nivrittih
Od niego – zanik uciążliwości i karmana

31. tada sarva avarana mala apetasya jnanasya anantyat jneyam alpam
Wtedy, od wieczności poznania pozbawionego wszelkiej przysłony i zamącenia, ma przedmiot poznania nikły

32. tatah kritarthanam parinama krama samaptih gunanam
Potem – zakończenie następstwa przemian gun, mających służenie zakończone

33. ksana pratiyogi parinama aparanta nigrahyah kramah
Następstwo, zasadzające się na momentach, jest ujmowalne aż do kresu przemian

34. purusha artha sunyanam gunanam pratiprasavah kaivalyam svarupa pratistha va chiti shaktih iti
Przeciwrozwój gun, pustych dla puruszy – to jedyność, lub moc podmiotu świadomości utrzymująca się w swojej naturze

Źródło Leon Cyboran 'Klasyczna joga indyjska’ PWN, Warszawa