Skip to main content

Pasja istnienia

pasja isnienia

Nader często porównuję drogę rozwoju poprzez jogę do podążania za swoją pasją. Prawdziwy pasjonat oddaje się swojemu zajęciu bez reszty, totalnie. Doskonali sztukę w której się specjalizuje, poznaje jej warsztat, pogłębia wiedzę na jej temat, cieszy się z jej efektów, lecz przede wszystkim zatapia się w samej realizacji pasji. O takim człowieku mówi się, że zapomina o bożym świecie.

Droga jogi

Droga jogi jest właśnie drogą takiej pasji. W tradycji jogi wyróżniono cztery ścieżki: Karma jogę – jogę działania, Dźniana jogę – jogę poznania, Bhakti jogę – jogę miłości i oddania, Radża jogę – jogę królewską. Odnoszą się one do czterech aspektów życia człowieka: działania, rozumu, uczuć i świadomości istnienia. Ostatnia z nich jest ścieżką szczególną, najwyższą formą jogi, odnosi się bowiem do podstawy naszej egzystencji – życia jako takiego. Inne odnoszą się to konkretnych form naszego bycia w świecie.

Radża joga, poprzez oczyszczanie świadomości dzięki rozwijaniu uważności i skupienia, prowadzi do stanu, w którym żadne wyobrażenia nie są rzutowane na to co postrzegamy. Pojawia się stan jedności, w którym jesteśmy zatopieni w istnieniu. Podobnie jak pasjonat zatapia się w swojej pasji zapominając o sobie, tak jogin zatapia się w życiu zapominając o sobie.

Pasja ćwiczeń jogi

Joga królewska oferuje wiele technik prowadzących do jej celu. Pośród niech znajdujemy cześć obejmującą ćwiczenia hatha-jogi, a w nich pozycje jogi (asana) i ćwiczenia oddechowe (pranajama).

W tym kontekście cele ćwiczenia sekwencji asan i pranajamy wychodzą poza poprawę kondycji i zdrowia ciała oraz dobrostanu psychicznego. Sesja jogi, podczas której świadomie zanurzamy się w  doświadczeniu ciała i oddechu, staje się okazją do zapomnienia o sobie i zatopienia się w teraźniejszości. Tu bez wątpienia pomocna jest praktyka stałych sekwencji ćwiczeń, nie wymagających od praktykującego coraz to nowych wyzwań.

Ludzie znajdują sobie różne pasje. Wszystkie one, dzięki zaangażowaniu, oddaniu i poświęceniu nadają sens ich życiu. Joga jest pasją, w której samo życie staje się pasją.