Skip to main content

Yama, Niyama – zasady życia i współżycia

Autor: 23 czerwca 20116 października, 2022Joga dla poczatkujących, Ścieżka Jogi

Człowiek jest istotą społeczną. W jego naturze leży współdziałanie z innymi. Dlatego podstawą ścieżki jogi są zasady moralne (yama) umożliwiające harmonijne współdziałanie z ludźmi. Zasady te są powszechnie uznawane, niezależnie od miejsca i czasu. Respektowane są również przez wszystkie autorytety czy to w aspekcie ducha, ciała czy organizujących życie społeczne. Przypomnę je jeszcze raz: ahimsa – niekrzywdzenie, satya – prawda, asteya- niekradzenie, brahmaczaria – wstrzemięźliwość, aparigraha- niezachłanność.

Człowiek jest jednocześnie jednostką indywidualną. W istocie rozwój społeczny oparty jest na rozwoju jednostki. Systemy społeczne, które ograniczają możliwość rozwoju jednostki, hamują własny rozwój skazując się tym samym na rozpad, czego przykładów, moim zdaniem, w historii znajdziemy aż nadto. Niyama (nijama) to wskazówki dyscypliny indywidualnej. Kultywowanie tych cech jest podstawą rozwoju człowieka zarówno na poziomie wewnętrznym (osobistym), jak i na poziomie społecznym wspomagając stosowanie w życiu yam. Są to: santosa – zadowolenie,
saucza – czystość, tapas – zapał, svadhaya – kształcenie jaźni, Iśwara-pranidhana – oddanie Absolutowi.

Yamy i Niyamy są ze sobą sprzęgnięte. Życie zgodnie z jednymi wzmacnia praktykę drugich i odwrotnie. Osoby żyjące zgodnie z zasadą niekrzywdzenia (ahimsa) czy niekradzenia (asteya) otacza życzliwość innych osób. To wzmaga poczucie spełnienia i zadowolenia (santosa). Z drugiej strony kultywowanie w sobie wewnętrznego poczucia zadowolenia sprawia, że zmniejsza się nasza skłonność do krzywdzenia (himsa). Odkrywanie tych zależności jest jednym z elementów życia jogina pomagających osadzać praktykę w życiu codziennym. Dla mnie osobicie jest to ścieżka niesamowita i fascynująca. Starożytne teksty jogi, w tym Jogasutry, wskazują ,że osiągnięcie mistrzostwa w praktyce tych zasad może przynieść wprost nadprzyrodzone rezultaty (Jogasutry – Sadhana Pada 35-45).

Polecam studia sutr:
po polsku w przekładzie Leona Cyborana…
po angielsku w przekładach Bharati, BKS Iynengara, Prabhavanandy, Desikachara i Satchidananday…

cdn…