Skip to main content

Joga holistyczna.

Autor: 15 czerwca 20116 października, 2022Joga dla poczatkujących, Filozofia jogi, Ścieżka Jogi

Joga jest wiedzą, która w sposób holistyczny zajmuje się człowiekiem ucząc, że wszystkie aspekty życia mają na siebie wpływ, są ze sobą nierozerwalnie związane. Podczas gdy w Europie mamy specjalistów od każdego wymiaru egzystencji (ksiądz od ducha, psycholog od umysłu, lekarz od ciała, itd) system jogi zajmuje się wszystkimi jednocześnie.

Podstawa tego systemu to ośmiostopniowa ścieżka jogi. Owych osiem członów tworzy kompletny system rozwoju uwzględniający wszystkie sfery życia człowieka. Są to:

System ten, choć z pozoru może wydać się egzotyczny, można z powodzeniem odnieść do sposobu, w jaki widzą człowieka przynajmniej niektóre z nurtów tradycji europejskiej. Może on wnieść również dodatkowe elementy uzupełniając wiedzę europejczyków. Na Zachodzie człowiek postrzegany jest najczęściej (nie licząc skrajnego materializmu i spirytualizmu) jako istota z jednej strony cielesna, z drugiej duchowa. Dualizm ontologiczny jest jedną z najczęściej pojawiających się koncepcji człowieka w filozofii Zachodu. Joga zajmuje się jednocześnie oboma wymiarami, nie zapominając o kontekście, w jakim człowiek żyje, a więc o aspekcie społecznym.

Choć filozofia jogi przedstawia cały spójny system, obejmujący podstawowe zagadnienia dotyczące natury świata i człowieka: zagadnienia ontologiczne (teorii bytu), epistemologiczne (teorii poznania) oraz aksjologiczne (teorii wartości), znaczenie ich jest jednak drugoplanowe. Najważniejsze jest to, że joga jest systemem przede wszystkim praktycznym. Dostarcza praktycznych narzędzi pracy zarówno z ciałem jaki z duchem. Zatem:

  • Yama to praktyka życia na poziomie społecznym.
  • Niyama to praktyka odnosząca się do poziomu osobowego człowieka.
  • Asana to praktyka związana z poziomem cielesnym człowieka w wymiarze fizjologiczno- anatomicznym.
  • Pranayama to praktyka na poziomie ciała, ale w subtelniejszym jego wymiarze, energii życiowej.
  • Pratyahara i dharana to praktyka zajmująca się duchowym poziomem wymiarze psychiki człowieka
  • Dhana i Samadhi to praktyka na najsubtelniejszym poziomie duchowym obejmującym transcendentne doświadczenia duchowe.

cdn…