Skip to main content
Tag

asana

Wyjść poza ból

Autor: Ścieżka Jogi
Niemal każdy jogin rozpoczynając praktykę odczuwa ból. Początkowo, gdy działanie świadomości jest silnie naznaczone dualizmem przywiązania i awersji (raga dweśa), rodzą się rozróżnienia na ból dobry i zły np.: gdy…
Read More

Jogiczny koan

Autor: Różności Jogiczne
Która z nich jest prawidłowa?* Iyengar trikonasana Ashtanga trikonasana Sivananda trikonasana *Gong’an (koan) to szczególne ćwiczenie dla umysłu, poza myśleniem, które zalecane jest uczniowi przez mistrza chan (zen). Specyficzna konstrukcja…
Read More