Skip to main content
Tag

Jogasutry

Wyjść poza ból

Autor: Ścieżka Jogi
Niemal każdy jogin rozpoczynając praktykę odczuwa ból. Początkowo, gdy działanie świadomości jest silnie naznaczone dualizmem przywiązania i awersji (raga dweśa), rodzą się rozróżnienia na ból dobry i zły np.: gdy…
Read More
Jogin Siakjamuni

Jogin Siakjamuni

Autor: Historia Jogi
Można powiedzieć, że historyczny Budda Siakjamuni (563 - 483 p.n.e.) był jednym z największych znanych ludzkości joginów, który zrealizował w pełni ścieżkę radża-jogi (raja-yoga). I choć Budda ostatecznie odrzucił autorytet…
Read More